1-Müdür
2-Müdür Yardımcısı
3-Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeleri
4-Yüksekokul Kurulu Üyeleri
5-Yüksekokul Sekreteri
6-Özel-Kalem-Yüksekokul Yönetici Sekreterliği
7-Bölüm Başkanı
8-Personel İşleri 
9-Öğrenci İşleri
10-Mali İşler
11-Taşınır İşlemleri