YÜKSEKOKUL MÜDÜR.V
Prof. Dr. Ömer ADIGÜZEL

 MÜDÜR YARDIMCISI
Öğr. Gör. Dr. Kozan UZUN
YÜKSEKOKUL SEKRETERİ
Murat HASİPEK

 
   YÜKSEKOKUL KURULU
  Başkan
Prof. Dr. Ömer ADIGÜZEL
 Üye
Öğr. Gör. Dr. Kozan UZUN
  YÖNETİM KURULU
 Başkan
Prof. Dr. Ömer ADIGÜZEL
 Üyeler
Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN (Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü)
Prof. Dr. Orhan ATAKOL (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi)
Yrd.Doç. Dr Nejdet AYSAL (Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü)
Öğr. Gör. Dr. Kozan UZUN (Müdür Yarımcısı)