Başkent Meslek Yüksekokulu 1989 yılında, mesleki eğitim-öğretim vermek ve bilimsel araştırma-uygulama projeleri yürütmek amacıyla Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak , Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kampüsü içinde kurulmuştur.
1990-91 Eğitim-Öğretim yılında Restorasyon-Konservasyon ve Turizm Rehberliği Programlarıyla ön lisans eğitimine başlayan Başkent Meslek Yüksekokulu, “Taşınabilir Kültür Varlıklarının Koruma ve Onarımı” alanında Türkiye’de akademik etkinlik gösteren ilk eğitim kurumudur. Turizm Rehberliği Programı eğitim alanlarının yetersizliği nedeniyle 1996-97 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Üniversitemizin Beypazarı Meslek Yüksekokulu’na devredilmiştir.
2002 yılında 4702 sayılı yasa çerçevesinde Yüksekokulumuzda 2. Öğretim kapsamında “Elektrik” ve “Muhasebe” programları açılmış, ancak iki yıllık uygulamadan sonucu öğretim elemanı temininde karşılaşılan güçlükler ve yüksekokulun ilişkilendirildiği meslek lisesindeki altyapı yetersizliği nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.06.2004 gün ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03-04.05/964/10533 sayılı yazısı ve Üniversitemiz Senatosu’nun 20.01.2004 tarih ve 257/1950 sayılı kararı ile 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında yeni öğrenci kaydı yapılmamıştır. 2010-2011 eğitim-öğretim yılı sonunda kayıtlı tüm öğrencileri mezun olan Muhasebe Programı 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren fiili olarak kapanmıştır.
Başkent Meslek Yüksekokulunda 1990-2009 yılları arasında eğitim verilen “Restorasyon-Konservasyon” başlığı altında yürütülen eğitim programının adı Yüksek Öğretim Kurulu’nun 21.05.2009 tarihli kararı ile, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi gereğince ‘Eser Koruma’ olarak değiştirilmiştir.
Başkent Meslek Yüksekokulu eğitim ve araştırma etkinliklerini Ankara Üniversitesi’nin 2007 yılında hizmete açılan Gümüşdere Yerleşkesi’nde yer alan 1579 m2 kapalı alana sahip binalarında sürdürmektedir.
Başkent Meslek Yüksekokulunda verilen eğitimin içeriği ile koruma ve onarım uygulamaları arkeolojik, etnografik ve sanatsal niteliğe sahip her türlü taş, pişmiş toprak, porselen, cam, metal, kemik, fildişi, ahşap, deri, kâğıt (arşiv malzemeleri), yağlıboya tablo, mozaik ve duvar resimlerini kapsamaktadır.
Yukarıda belirtilen alanlarda eğitim ve hizmet vermek üzere Yüksekokulda 9 adet donanımlı laboratuvar bulunmaktadır:

  • -Pişmiş Toprak Eserler ve Duvar Resmi Uygulama Laboratuvarı (Ders Uygulama Laboratuvarı)
  • -Mozaik ve Taş Eserler Uygulama Laboratuvarı (Ders Uygulama Laboratuvarı)
  • -Metal ve Pismiş Toprak Eserler Uygulama Laboratuvarı (Ders Uygulama Laboratuvarı)
  • -Seramik Eserler Proje Laboratuvarı
  • -Metal Eserler Proje Laboratuvarı
  • -Arşiv Malzemeleri Proje Laboratuvarı
  • -Yağlıboya Tablo Proje Laboratuvarı
  • -Porselen ve Cam Eserler Proje Laboratuvarı
  • -Malzeme Araştırma ve Koruma Laboratuvarı