Akademik ve İdari Kadrolara İlişkin İptal-İhdas İşlemleri
Akademik ve İdari Personel Nakil İşlemleri
Akademik ve İdari Personel Terfi İşlemleri
Aylıksız İzinler ve Sağlık İzinleri
Görev Atama İşlemleri
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği İşlemleri
Yıllık İzin Ve Mazeret İzinleri
Yurtiçi ve Yurt Dışı Görevlendirmeler