Yönetim

YÜKSEKOKUL MÜDÜR.V

Prof. Dr. Ömer ADIGÜZEL

 MÜDÜR YARDIMCISI

Öğr. Gör. Dr. Kozan UZUN

YÜKSEKOKUL SEKRETERİ

Murat HASİPEK

 

   YÜKSEKOKUL KURULU

  Başkan

Prof. Dr. Ömer ADIGÜZEL

 Üye

Öğr. Gör. Dr. Kozan UZUN

  YÖNETİM KURULU

 Başkan

Prof. Dr. Ömer ADIGÜZEL

 Üyeler

Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN (Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü)

Prof. Dr. Orhan ATAKOL (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi)

Yrd.Doç. Dr Nejdet AYSAL (Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü)

Öğr. Gör. Dr. Kozan UZUN (Müdür Yarımcısı)