08/08/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin “Derslerden Başarılı Olma Durumu” başlıklı 37. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişikliğe göre öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için ara sınav sonucunun kaç puan olduğuna bakılmaksızın yarıyıl/yıl sonu/ bütünleme sınavlarından 50 ve üzeri puan alması gerekmektedir.