Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde not sistemine ilişkin olarak yapılan değişiklikler nedeni ile bir defaya mahsus Mezuniyet Sınavı düzenlenmesine karar verilmiştir. Söz konusu sınavlara girebilmek için mezuniyet aşamasına gelinmiş olması, yani 60 günlük zorunlu staj süresinin tamamlanmış olması, buna ek olarak en fazla üç dersten başarısız olunması şartı aranmaktadır.
Sınava başvuru: 9-17 Eylül 2013
Sınav tarihleri: 23-27 Eylül 2013
mezuniyetsinavi hakkındaki Senato Kararı için tıklayınız.