ÖZGEÇMİŞ

 

Kozan UZUN (Ph.D.)

  Kişisel Bilgiler:
 Doğum Yeri ve Tarihi:  Lefkoşa / KKTC, 27.11.1975.
 İş Adresi:                                  Ankara Üniversitesi Başkent Meslek Yüksekokulu,
Gümüşdere Yerleşkesi (Eski Zirai Donatım Kurumu Binaları) Fatih Cad. No.:33/A 06110  Keçiören / ANKARA
 Telefon No:                             +90 (312) 316 49 20 – 316 49 26 (dahili 1273)
 e-posta:                                   kozanuzun@gmail.com / kozanuzun@hotmail.com
 Yabancı Dili:                            İngilizce
 Çalışma Alanı:                           Klasik Arkeoloji / Pişmiş Toprak Eser Koruma ve Onarımı / Arkaik Dönem Batı Anadolu Seramiği
 
Öğrenim Durumu:
 
İlköğretim:                               23 Nisan İlkokulu (1981-1986) Girne-KKTC.
Orta ve lise öğrenimi:                Anafartalar Lisesi (1986-1993) Girne-KKTC.
Lisans öğrenimi:                        Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı (1993-1998) (Lisans tez konusu: “Klazomenai’de Ele Geçen M.ö. 4. Yüzyıl Pişmiş Toprak Figürinler”)
Yüksek Lisans:                        Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (1998-2001)
Klasik Arkeoloji Yüksek Lisans Programı (Klazomenai’de Arkaik Dönem Plastik Vazolar, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Güven Bakır)
Doktora:                                   Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı (2001-2007)
“Klazomenai Dalgalı Çizgi Bezekli Seramiği”
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Güven Bakır (2001-2006), Doç. Dr. Yaşar E. Ersoy (2006-2007).
 Görevleri:
 Arkeolog:                                 1998-2001      Yavuz Tatış Kolleksiyonu, İzmir.
 Araştırma Görevlisi:                  2002-2007     Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü.
 Arkeolog:                                 2009-2012     KKTC Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı,
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi.
 Öğretim Görevlisi:                     2012-                         Ankara Üniversitesi,
Başkent Meslek Yüksekokulu.
 Mesleki Etkinlikler:
 1995-1996:    Tahtalı Barajı Kurtarma Kazıları
(Kazı, restorasyon ve dökümantasyon asistanı)
 1997-1998:    Tahtalı Barajı Kurtarma Kazıları
(Teos Kurtarma Kazısında ele geçen kremasyon mezar buluntularının restorasyonu projesi, proje sorumlusu)
 1996-2000:    Klazomenai Kazısı
(Akpınar Nekropolisi Kazı asistanı, nekropolis buluntularının restorasyon ve dökümantasyonu)
 2001-2007:    Klazomenai Kazısı
(Restorasyon laboratuvarı sorumlusu)
 2009:              KKTC / Lefke Bölgesi Yüzey Araştırma projesi
 2010:               KKTC Cihangir / Beyköy Nekropolisi Kurtarma Kazısı
  
 Sempozyumlar:
 2002                                 “Klazomenai’den Bir Grup Pişmiş Toprak Oyuncak Bebek”, II. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, II. International Eskişehir Terra Cotta Symposium, 17-30 Haziran/June 2002, Eskişehir.
 Yayınlar:
 K. Uzun, “Klazomenai’den Bir Grup Pişmiş Toprak Oyuncak Bebek” (A Group of Terra Cotta Dolls from Klazomenai), II. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (II. International Eskişehir Terra Cotta Symposium, Proceedings Book) Eskişehir, 2002, 64-69.
 G. Bakır, Y. Ersoy, B. Özer, K. Uzun, M. Zeren, “2003 Yılı Klazomenai Kazısı”(Klazomenai Excavations: 2003 Campaign), Kazı Sonuçları Toplantısı 26, Ankara, 2005.
  Yayın Aşamasındaki Eserler:
 “Terracotta Figurines, Votive Shields and Portable Altars ”, Clazomenae: The Results of the Excavations at South Slope of Acropolis. (Söz konusu yayın çalışması Klazomenai Kazısı Başkanı Prof. Dr. Yaşar E. ERSOY’un editörlüğünde hazırlanmakta olup 2013 yılı içerisinde yayınlanması planlanmaktadır.)
 “Yeni Buluntular Işığında Keryneia (Girne) Antik Kenti Topografyası” (2013 yılı içerisinde tamamlanacaktır).