Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dışkapı yerleşkesinden, okulumuza restorasyonu ve konservasyonu yapılması için gönderilmiş olan  “Atatürk Büstü” Metal Eserler proje laboratuarında ikinci sınıf örgencileri tarafından 01/02/2012- 18/05/2012 tarihleri arasında onarılmıştır.
Eserin konservasyon ve restorasyon işlemi tamamlandıktan sonra eser paketlendi ve Ziraat Fakültesi görevlilerine teslim edildi.