Eser Koruma Programı’nın sunduğu hizmetler

  • Taşınabilir kültür varlıklarının koruma ve onarımı ile ilgili uygulamaların ( eserin durumu ve özelliği aksini gerektirmediği sürece) Yüksekokul proje laboratuarlarında gerçekleştirilmesi,
  • Yerinde koruma gerektiren kültür varlıklarının (mozaik, duvar resmi, vb.) “in situ” koruma ve onarımı.
  • Arkeolojik, etnografik objelerin ve sanat eserlerinin korunma durum tespitlerinin yapılması ve raporların düzenlenmesi,
  • Taşınabilir kültür varlıklarının kalıplarının alınması, kopyalarının hazırlanması,
  • İlk kez düzenlenecek veya iyileştirilecek sergileme ve depo alanları ile, açık hava sergileri için keşif çıkartılması ve tasarıma yönelik koruma önlemlerini içeren raporların hazırlanması,
  • Kurulması planlanan koruma-onarım laboratuvarlarının projelendirilmesi ve donanımı ile ilgili danışmanlık hizmetleri,
  • Koruma biliminin değişik uzmanlık alanlarında ilgili meslek elemanlarını bilgilendirmek amacıyla kurs, seminer, konferans ve atölye çalışması düzenlenmesi.
  • Başkent Meslek Yüksekokulu Malzeme Araştırma Laboratuvarı’nda arkeolojik ve etnografik malzeme (taş, harç, sıva, metal, seramik, toprak, boya vb.) incelemeleri / analizlerinin yapılması.

Eser Koruma Programı’nın sunduğu hizmetlerle ilgili başvurular:
Eser Koruma Programı tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmak isteyen kurum ve kişilerin Yüksekokul Müdürlüğü’ne bir talep yazısı ile başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu başvuru, talebin içeriği doğrultusunda değerlendirilerek, konu ile ilgili uzman öğretim elemanına yönlendirilmekte, talepte bulunan kurum veya kişi ile iletişim kurulmaktadır. Başkent Meslek Yüksekokulu tarafından sağlanan tüm danışmanlık hizmetleri ve proje uygulamaları Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup, danışmanlığı veya proje yöneticiliğini üstlenecek öğretim elemanının teklifi ve Yüksekokul Müdürlüğü’nün onayı ile kesinleştirilerek, Rektörlük Makamı’na sunulmaktadır.
Eser Koruma Programı tarafından hazırlanan “Koruma-Onarım” Projelerinin Gerçekleştirilme Koşulları
Proje olarak hazırlanan koruma-onarım uygulamalarında, projeye konu olan kültür varlığı / koleksiyon / sanat eseri ilgili öğretim elemanı tarafından incelenmekte, korunma durum tespitinin yapılması ardından, projeye konu olan malzeme ile ilgili sorunlar belirlenmekte ve koruma yöntemi / malzemesi saptanarak, proje aşamaları, takvimi ve bütçesi oluşturulmaktadır. Planlaması yapılmış koruma-onarım projesinin Ankara Üniversitesi, Döner Sermaye İşletmesi mevzuatına uygun olarak onaylanması ardından, Yüksekokul tarafından kurulan proje ekibi uygulamaları yerinde veya Yüksekokul Proje Laboratuvarları’nda gerçekleştirmektedirler. Projenin süresine bağlı olarak ve tarafların belirlediği aralıklarla proje ara raporları düzenlenmekte, projenin bitiminde ise tüm koruma – onarım uygulamalarının ayrıntılarını içeren sonuç raporu hazırlanmaktadır.
Başkent Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları tarafından yönetilen projelerin yayın hakları, projeye konu olan kültür varlığı veya sanat eseri ile ilgili yorum içermemek koşulu ile Yüksekokul’a aittir.
Eser Koruma Programı tarafından hazırlanan “Seminer, Hizmetiçi Eğitim ve Atölye Çalışmaları ” nın Gerçekleştirilme Koşulları
Seminer, hizmet içi eğitim ve atölye çalışmalarına gereksinim duyan kurum tarafından Yüksekokul Müdürlüğü’ne yapılacak başvuru ile süreç başlatılmış olur. Eğitimin içeriği ve kapsamı talep doğrultusunda değerlendirilerek, eğitimin verileceği kurum personelinin ( müze araştırmacıları, müze koruma uzmanları, vb.) nitelikleri, görevleri, mesleki sorumlulukları dikkate alınarak “kurumun gereksinimlerini” karşılayacak bir eğitim programı hazırlanmaktadır.
Özellikle müze personelinin “önleyici koruma” konusunda eğitimi öngörüldüğünde, personelin görev yaptığı müzenin koruma ile ilgili gereksinim ve sorunları da dikkate alınmakta, eğitim sürecinin bu sorunları çözmeye yönelik atölye çalışmaları içermesine özen gösterilmektedir.
Seminer, hizmet içi eğitim ve atölye çalışmaları Ankara Üniversitesi, Döner Sermaye İşletmesi mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilir.