Genel

Taşınır Kayıt

2017-10-25T18:55:18+03:00

Dayanıklı Taşınırların Numaralandırılması İş Akış Şeması Mal Teslim Alımı İş Akış Şeması Sayım ve Sayım Sonrası yapılacak İşler İş Akış Şeması Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması Taşınır devir İşlemleri İş Akış Şeması Taşınır Giriş İşlemleri İş Akış Şeması Taşınır Hurdaya Ayırma İş Akış Şeması Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli İş Akış Şeması

Taşınır Kayıt2017-10-25T18:55:18+03:00

Mali İşler

2017-10-25T18:55:05+03:00

Avans, Kredi Yoluyla Mal Alımı Aylık Akademik ve İdari Personel Maaş Ödenmesi Aylık Ek Ders Ücreti Ödenmesi Doğrudan Temin Yoluyla Bakım Onarım Yapımı   Doğrudan Temin Yoluyla Hizmet Alımı Doğrudan Temin Yoluyla Mal Alımı Tek Kaynaktan Temin Edilen Hizmet Alımı Tek Kaynaktan Temin Edilen Mal Alımı  

Mali İşler2017-10-25T18:55:05+03:00

Personel İşleri

2017-10-25T18:54:53+03:00

Akademik ve İdari Kadrolara İlişkin İptal-İhdas İşlemleri Akademik ve İdari Personel Nakil İşlemleri Akademik ve İdari Personel Terfi İşlemleri Aylıksız İzinler ve Sağlık İzinleri Görev Atama İşlemleri Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği İşlemleri Yıllık İzin Ve Mazeret İzinleri Yurtiçi ve Yurt Dışı Görevlendirmeler

Personel İşleri2017-10-25T18:54:53+03:00

Öğrenci İşleri

2017-10-25T18:54:34+03:00

Ders Kayıt ve Danışmanlık İşlemleri İlişik Kesme Diploma Kayıp Lise Diploması Talep Mazeret Sınavı Mezuniyet Sınav Notuna İtiraz    

Öğrenci İşleri2017-10-25T18:54:34+03:00

Görev Tanımları

2017-10-25T18:06:17+03:00

1-Müdür 2-Müdür Yardımcısı 3-Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeleri 4-Yüksekokul Kurulu Üyeleri 5-Yüksekokul Sekreteri 6-Özel-Kalem-Yüksekokul Yönetici Sekreterliği 7-Bölüm Başkanı 8-Personel İşleri  9-Öğrenci İşleri 10-Mali İşler 11-Taşınır İşlemleri

Görev Tanımları2017-10-25T18:06:17+03:00
Go to Top