Duyuru

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Sonunda Kaydı Silinene Öğrenciler Hk. (2)

2018-11-27T11:09:33+03:00

08/08/2017 tarih ve 30148 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim yönetmeliği’nin İlişik Kesme işlemlerini düzenleyen 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, “azami öğrenim süresi sonunda kayıtlı bulunduğu eğitim-öğretim programı için ilgili kurullarca belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir” maddesi uyarınca 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı sonunda ilişiği kesilen öğrencilerimizin listesi ekte yer almaktadır.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Sonunda Kaydı Silinene Öğrenciler Hk. (2)2018-11-27T11:09:33+03:00

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Sonunda Kaydı Silinene Öğrenciler Hk.

2018-09-27T18:14:19+03:00

08/08/2017 tarih ve 30148 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim yönetmeliği'nin İlişik Kesme işlemlerini düzenleyen 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, "azami öğrenim süresi sonunda kayıtlı bulunduğu eğitim-öğretim programı için ilgili kurullarca belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir" maddesi uyarınca 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı sonunda ilişiği kesilen öğrencilerimizin listesi ekte yer almaktadır.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Sonunda Kaydı Silinene Öğrenciler Hk.2018-09-27T18:14:19+03:00
Go to Top