Kültürel Miras ve Müzecilik Topluluğu

Ankara Üniversitesi, Başkent Meslek Yüksekokulu Konservasyon Topluluğu, Eser Koruma Programı’na kayıtlı öğrencilerin girişimi ile 27 Mart 2001 tarihinde Yüksekokul Müdürlüğü’nün izni ile kurularak etkinliklerine başlamıştır. 2013 yılına değin Konservasyon Topluluğu adı altındaki topluluk 2013 yılında isim değişikliğine gitmiş ve Kültürel Miras ve Müzecilik Topluluğu adını almıştır.

Kültür Varlıkları bakımından oldukça zengin olan Türkiye’de bu değerlerin korunması konusunda yaygın bir farkındalık ne yazık ki henüz tam anlamı ile oluşmamıştır. Kültür Varlıkları’nın araştırıldığı, korunduğu ve sergilendiği kurumlar olan müzeler de maalesef evrensel düzeyin altında gelişim göstermektedir.

Kültürel Miras ve Müzecilik Topluluğu’nu kuran öğrenciler olarak amacımız; Kültürel Miras’ın korunması konusunda aldığımız mesleki eğitimi pekiştirecek etkinlikler yapmak, Kültürel Miras konusunda farkındalık yaratacak projeler üretmektir. Bunlar arasında Müze ve Ören Yerleri’ne geziler düzenlemek, konusunda uzman kişilerden konferans yolu ile faydalanmak, özel günlerde alanımızla ilgili bilgilendirici afiş ve broşür hazırlamak yer almaktadır.