08/08/2017 tarih ve 30148 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim yönetmeliği’nin İlişik Kesme işlemlerini düzenleyen 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, “azami öğrenim süresi sonunda kayıtlı bulunduğu eğitim-öğretim programı için ilgili kurullarca belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir” maddesi uyarınca 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı sonunda ilişiği kesilen öğrencilerimizin listesi ekte yer almaktadır.