Üniversitemiz Senatosu’nun 22/12/2015 tarih ve 427/3617 sayılı kararı doğrultusunda Temel Yabancı Dil dersleri için muafiyet sınavı yapılacaktır (bir kereye mahsus). Muafiyet sınavına Temel Yabancı Dil Derslerini almamış ya da alıp başarısız olmuş öğrenciler katılabileceklerdir. Sınav 17 Şubat 2016 Çarşamba günü Başkent Meslek Yüksekokulu, 1 ve 3 no’lu dersliklerinde saat 15:00’de gerçekleştirilecektir.