TDİ 101 Türk Dili               6 Kasım 2014, saat 17:00, derslik 1 ve 3.
YDİ 101 İngilizce               7 Kasım 2014, saat 16:00, derslik 1 ve 3
BİT 101 Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersi ara sınavı sistem üzerinden 3-7 Kasım haftasında her öğrencinin kendi ders saatinde elektronik olarak yapılacaktır.