Açıklama metnini okumak için tıklayınız…

12/07/2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 6353 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un kapsamında “6111 sayılı kanunun geçici 58 inci maddesinden yararlanmak için süresi içerisinde başvurmamış olan şahıslara (Uluslar arası Ortak Lisans Programları çerçevesinde öğrenim görenler dahil), bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları halinde geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre takip eden eğitim- öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilme hakkı ” tanınmıştır. Söz konusu yasanın ilgili maddesi hükmü kapsamında Yüksekokulumuza başvuran öğrencilerimizin intibakları Üniversitemiz Senatosu’nun 06.09.2011 tarih ve 338/2877 sayılı kararı çerçevesinde yapılır ve 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenimlerine devam edebilirler. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin başvuru tarihi Üniversitemiz Senatosunun alacağı karar doğrultusunda daha sonra bildirilecektir.