Doç. Dr. Hande KÖKTEN

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimini Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’nda tamamladı. 1988-89 yıllarında Londra Üniversitesi, Arkeoloji Enstitüsü, Arkeolojik Konservasyon ve Maddeler Bilimi Bölümü’nde öğrenim gördü. 1991 yılından bu yana Ankara Üniversitesi, Başkent Meslek Yüksekokulu, Eser Koruma Programı’nda öğretim üyesi ve 2003’den beri de Yüksekokul Müdürü olarak görev yapmaktadır. Bilimsel çalışmalarını “kazı alanında arkeolojik koruma”, “koruma -onarım eğitimi”, “metal koruma ve onarımı”, “mozaik koruma ve onarımı” ile “müze koleksiyon yönetimi” ve “ önleyici koruma” konuları oluşturmaktadır. 2005 yılından bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ne “müzede koruma ve koleksiyon yönetimi” alanlarında danışmanlık yapan ve K.K.T.C.’deki müze personelinin  “önleyici koruma” konusunda eğitimini gerçekleştiren Kökten, 2006-2007 yıllarında Girne Müzesi koleksiyonlarının durum tarama ve yeniden  depolama projelerini yürütmüştür. 2008’den bu yana ICCROM, GCI ve ICCM işbirliği ile yürütülen “Doğu Akdeniz Ülkeleri Mozaik Mirasını Koruma” proje ekibinde yer almaktadır. Ayrıca Belçika Leuven Üniversitesi tarafından Sagalassos (Ağlasun-Burdur) antik kentinde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında kazı alanında arkeolojik koruma projesini yürüten ekibin başkanıdır. Hande Kökten, “Taşınabilir Kültür Varlıklarının Korunması ve Onarımı” Anabilim Dalı’nda doçent olup,  IIC,  ICCM  ve ICOM Türkiye Milli Komitesi üyesidir.